Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia, które czerpią energię z otoczenia. Znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych, zastępując tym samym nieprzyjazne dla środowiska i nieekonomiczne kotły opalane paliwami kopalnymi. I choć pompy ciepła kojarzą się głównie z ogrzewaniem budynków, nie wszyscy wiedzą, że można je też wykorzystywać w celu schładzania pomieszczeń. Tego rodzaju urządzenia służą zatem do ogrzewania domów w sezonie grzewczym oraz chłodzenia ich podczas upałów. O tym, jak działają, przeczytasz poniżej.

Na czym polega chłodzenie budynku przy pomocy pompy ciepła?

W zależności od rodzaju pompy ciepła wyróżnia się chłodzenie aktywne i pasywne. Pierwsza technologia dotyczy zarówno urządzeń typu powietrze-woda, jak i gruntowych. Chłodzenie aktywne możliwe jest za sprawą tzw. zaworu czterodrogowego, który zamienia rolami skraplacz z parownikiem. Dzięki odwróceniu biegu czynnika chłodzącego w układzie ciepłe powietrze pobierane jest z wnętrza budynku i oddawane do otoczenia zewnętrznego. Wytworzony chłód jest z kolei efektem nieustannej pracy sprężarki, wykorzystującej do działania energię elektryczną.

Chłodzenie pasywne natomiast działa wyłącznie w gruntowych pompach ciepła. Obniżenie temperatury w budynku odbywa się wówczas bez udziału układu chłodniczego. Działanie tego systemu polega na pobraniu ciepła z budynku i przekazywaniu go do gruntu, w zamian za pobranie chłodu z gruntu i oddanie go do budynku. Ten tryb chłodzenia, choć tańszy od chłodzenia aktywnego, jest mniej efektywny. Powodem tego jest temperatura gruntu lub wody gruntowej, która nie zawsze jest na tyle niska, by mogła efektywnie ochłodzić powietrze w budynku. Niemniej przy zastosowaniu tej technologii da się schłodzić wnętrza przynajmniej o kilka stopni.